Strafrecht

Strafrecht

Het strafrecht bepaalt welk gedrag door de samenleving als strafwaardig wordt gezien. U komt met het strafrecht in aanraking wanneer u een (verkeers)overtreding begaat, maar ook wanneer u al dan niet terecht wordt verdacht van een misdrijf. De advocaten van OMVR staan u bij. Wij kijken naar wat bewezen kan worden, niet naar wat wordt beweerd.

OMVR staat zowel particulieren als bedrijven bij die worden aangemerkt als verdachte. Iedere verdachte heeft te maken met het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft de autoriteit om aan verdachten dwangmiddelen opleggen. Deze kunnen verstrekkend en ingrijpend zijn, bijvoorbeeld tijdelijke vrijheidsberoving of beslaglegging. Daarom is de onmiddellijke bijstand van een deskundig advocaat onmisbaar. In het geval van een verdenking wilt u zeker weten dat uw rechten bewaakt worden. De specialisten van OMVR maken zich hard voor uw zaak.

Specialisten