Bouwrecht

bouwrecht omvr

Bouwrecht is een specifiek gedeelte van het contractenrecht dat de verhoudingen bepaalt tussen aannemers onderling of tussen aannemers en opdrachtgevers. Aannemingsovereenkomsten en bestekken zijn vaak uitgebreide documenten met veelal aanvullende voorwaarden. Meningsverschillen rond uitvoering, oplevering en garantie zijn binnen de aannemerij aan de orde van de dag. De aannemer dient zich dan goed te kunnen verweren, terwijl de opdrachtgever zijn recht dient te kunnen halen. OMVR beschikt over specialisten in de bouw. Wij bieden de juridische fundering om tot de juiste uitkomst te komen, of u nu aannemer of opdrachtgever bent.

Wanneer de overheid opdrachten wil of moet aanbesteden, is zij verplicht zich te houden aan bepaalde procedures. Onze specialisten zorgen ervoor dat u als inschrijver weet waar u aan toe bent. Mocht er niet voor uw inschrijving worden gekozen, dan begeleiden wij u desgewenst in het traject naar de rechter. Geschillen in het aanbestedingsrecht worden beslecht voor de voorzieningenrechter (kort geding rechter). De termijnen zijn daarbij erg kort. Het tijdig inroepen van juridische bijstand is dan ook van essentieel belang.

Specialisten