Bestuursrecht

bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en burgers. In Nederland heeft het bestuursrecht zich ontwikkeld tot een complex en ingewikkeld systeem. De verzamelde wetten en regels beslaan een boekenkast van vele meters, waarin zowel de burger als de overheid gemakkelijk verdwaalt. De specialisten van OMVR treden op als gids. Het bestuursrecht is ons terrein.

Het Nederlands grondgebied is beperkt. Daar waar veel mensen op een relatief kleine ruimte wonen, vindt veel overheidsregulering plaats. De centrale en lokale overheden nemen dagelijks besluiten die u als burger kunnen raken. Mede daardoor nemen regels en jurisprudentie op het gebied van bestuursrecht bijna dagelijks in omvang toe. De advocaten van OMVR blijven continu op de hoogte van veranderende nationale en Europese regelgeving. Wij bezitten de kennis en ervaring om inzicht te krijgen in uw specifieke rechtspositie. Duidelijkheid voor u, dat is ons doel.

Specialisten