Faillissement HARBEK HOLDING B.V.

Kruithuis 2 a
3844DH Harderwijk
Postbus 23
7314AM Apeldoorn
08185727
24 januari 2012
F.06/12/33
Rechtbank Gelderland
mr. E. Boerwinkel

Handelend onder de namen

HARBEK GROEP

Publicatieberichten

2015-12-24
06.gel.12.33.F.1328.1.15
vervanging rechter-commissaris mr. P.F.A.Bierbooms door mr. E. Boerwinkel
2012-01-25
zut.12.33.F.1300.1.12
Uitspraak faillissement op 24 januari 2012
Vordering indienen Houd mij op de hoogte