Faillissement KINDEROPVANG NOORDWEST VELUWE PROJECTEN B.V.

Kruithuis 2 A
3844DH Harderwijk
Postbus 265
3840AG Harderwijk
08185760
24 januari 2012
F.06/12/32
Rechtbank Gelderland
mr. E. Boerwinkel

Handelend onder de namen

HARBEK PROJECTEN
Handelend onder de naam PEDAGOGISCH ONDERSTEUNINGSCENTRUM

Publicatieberichten

2015-12-24
06.gel.12.32.F.1328.1.15
vervanging rechter-commissaris mr. P.F.A.Bierbooms door mr. E. Boerwinkel
2012-01-25
zut.12.32.F.1300.1.12
Uitspraak faillissement op 24 januari 2012
Vordering indienen Houd mij op de hoogte