Faillissement Onawa BV

Celsiusstraat 13
3846BK Harderwijk
Postbus 1158
3840BD Harderwijk
11059362
29 september 2015
F.05/15/779
Rechtbank Gelderland
mr. E. Boerwinkel

Handelend onder de namen

ONAWA ONAFHANKELIJK WEBDESIGN & ADVIES

Publicatieberichten

2019-01-08
05.gel.15.779.F.1328.1.19
vervanging rechter-commissaris mr. J.S.W.Lucassen door mr. E. Boerwinkel
2015-10-01
05.gel.15.779.F.1300.1.15
Uitspraak faillissement op 29 september 2015
Vordering indienen Houd mij op de hoogte