Intellectueel eigendomsrecht

OMVR: expertise in intellectueel eigendom

Intellectueel eigendomsrecht (IE) regelt de bescherming van creatieve vindingen. Sommige IE-rechten ontstaan door creatie zelf of door deze in gebruik te nemen, zoals auteursrecht en handelsnaamrecht. Merken, modellen en octrooien zijn pas beschermd wanneer deze geregistreerd worden. De specialisten van OMVR adviseren over het beschermen en handhaven van uw IE-rechten. Zo blijft uw creativiteit van u.


Specialisten in intellectueel eigendomsrecht