Erfrecht

OMVR: expertise in erfrecht

Wanneer u komt te overlijden zijn uw bezittingen en eventuele schulden voor uw erfgenamen. Het erfrecht regelt deze verdeling. Maar wellicht heeft u bijzondere wensen met betrekking tot het nalatenschap van uw vermogen. Een testament legt deze wensen vast. Het notariaat van OMVR helpt u graag bij het vastleggen van uw nalatenschap. 


Specialisten in erfrecht