Ambtenarenrecht

OMVR: expertise in ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht regelt de rechtspositie van ambtenaren. Hoewel dit rechtsgebied enige gelijkenis toont met het arbeidsrecht, kent het afwijkende regels en procedures. Kenmerkend is dat de ambtenaar bezwaar kan aantekenen tegen besluiten die worden genomen. Bij geen bezwaar staat het besluit vast en kan dit gevolgen hebben voor de rechtspositie. Het is daarom van belang besluiten als zodanig te herkennen en tijdig bezwaar in te dienen. De specialisten van OMVR kennen de procedures als geen ander en bieden deskundig juridisch advies.

Onderwijs

Ook werknemers in het onderwijs hebben een bijzondere rechtspositie. Deze rechten en plichten zijn veelal vastgelegd in specifieke onderwijsregelingen en hebben raakvlakken met zowel het ambtenarenrecht als het arbeidsrecht. Ook onderwijspersoneel kan bij OMVR rekenen op de beste service.


Specialisten in ambtenarenrecht