Faillissement Stichting Muziekschool Noordwest Veluwe

Markt 1
3841CE Harderwijk
Postbus 212
3840AE Harderwijk
41036000
11 oktober 2013
S.05/13/46
Rechtbank Gelderland
mr. P.F.A. Bierbooms

Publicatieberichten

2013-10-11
05.gel.13.46.S.3300.1.13
verlening voorlopige surseance op 10 oktober 2013 crediteurenvergadering op 26 november 2013 om 11:30
Vordering indienen Houd mij op de hoogte