Faillissement Stichting Scouting Gelderland

De Terrassen 60
7325JE Apeldoorn
41046078
22 augustus 2017
F.05/17/399
Rechtbank Gelderland
mr. JSW Lucassen

Handelend onder de namen

Provinciaal Steunpunt Scouting Gelderland
41046078

Publicatieberichten

2017-08-23
05.gel.17.399.F.1300.1.17
Uitspraak faillissement op 22 augustus 2017
Vordering indienen Houd mij op de hoogte