Faillissement All In Techniek Nunspeet B.V.

Industrieweg 62 D-E
8071CV Nunspeet
08081458
23 februari 2016
F.05/16/126
Rechtbank Gelderland
mr. A.M.P.T. Blokhuis

Handelend onder de namen

All In Techniek Nunspeet B.V.
08081458
Handelend onder de naam Dustbot
08081458

Publicatieberichten

2019-04-03
05.gel.16.126.F.1316.1.19
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 02 april 2019
2016-03-02
05.gel.16.126.F.1300.1.16
Uitspraak faillissement op 23 februari 2016
Vordering indienen Houd mij op de hoogte