Faillissement Schildersbedrijf J.J. Vreeker BV

Celsiusstraat 8
3846BL Harderwijk
Postbus 4
3840AA Harderwijk
08012529
22 september 2015
F.05/15/757
Rechtbank Gelderland
mr. J.S.W. Lucassen

Publicatieberichten

2015-09-24
05.gel.15.757.F.1300.1.15
Uitspraak faillissement op 22 september 2015
Vordering indienen Houd mij op de hoogte