Faillissement ELJO B.V.

Nijverheidsweg 10 08
3881LA Putten
Postbus 366
3900AJ Veenendaal
11066018
6 juni 2012
F.06/12/288
Rechtbank Gelderland
mr. P.F.A. Bierbooms

Publicatieberichten

2012-06-12
zut.12.288.F.1300.1.12
Uitspraak faillissement op 6 juni 2012
Vordering indienen Houd mij op de hoogte

Verslagen