Faillissement De Veluwse Personeelsdiensten BV

Postbus 28
8080AA Elburg
08166832
2 februari 2015
F.05/15/127
Rechtbank Gelderland
mr. E. Schippers
Zoals hier de afgelopen dagen heeft kunnen lezen, hebben de curatoren sinds 2 februari jl. onderzocht of een doorstart van de ondernemingsactiviteiten van Flexwerk Uitzendbureau BV, Flexwerk Payrolling BV en De Veluwse Personeelsdiensten BV (Flexwerk) mogelijk zou zijn. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat dat is gelukt: Inmiddels kunnen wij berichten dat overeenstemming voor een doorstart is bereikt met VAN ZON Arbeidsbemiddeling B.V. uit Elburg (VAN ZON). Speerpunt voor zowel VAN ZON als de curatoren is daarbij geweest om de werkgelegenheid voor de regio zoveel mogelijk te behouden en de salarisbetaling van het personeel en de continuering van de dienstverlening aan de klanten van Flexwerk te waarborgen. Personeel en klanten van Flexwerk zullen daar door VAN ZON op zeer korte termijn nader over geïnformeerd worden. De contactgegevens van VAN ZON zijn: Henk van Os, directeur VAN ZON Arbeidsbemiddeling Tel 0525-621414 of 06-22508593 Email: info@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl Crediteuren (schuldeisers) van Flexwerk worden niet in de doorstart niet door VAN ZON overgenomen. Crediteuren kunnen hun vordering indienen via vincentvandijken@omvr.nl. Voor algemene informatie over de (verdere afwikkeling) faillissementen wordt u verwezen naar de openbare verslagen zoals die periodiek (elke drie maanden) op deze website worden gepubliceerd.

Handelend onder de namen

DUURZAAMHRM
08166832

Publicatieberichten

2015-04-15
05.gel.15.127.F.1328.1.15
vervanging rechter-commissaris mr. S.S.van Nijen door mr. E. Schippers
2015-02-12
05.gel.15.127.F.1300.1.15
Uitspraak faillissement op 2 februari 2015
Vordering indienen Houd mij op de hoogte