Faillissement JBI Consult BV

Triasplein 70
3845GD Harderwijk
Postbus 116
3850AC Ermelo
30124279
7 oktober 2014
F.05/14/980
Rechtbank Gelderland
mr. E. Schippers

Handelend onder de namen

JBI-PRODUCTIONS

Publicatieberichten

2015-04-15
05.gel.14.980.F.1328.1.15
vervanging rechter-commissaris mr. S.S.van Nijen door mr. E. Schippers
2014-10-13
05.gel.14.980.F.1300.1.14
Uitspraak faillissement op 7 oktober 2014
Vordering indienen Houd mij op de hoogte