Faillissement

Baruch Managed Services B.V.

Algemeen

Vestigingsadres

Baruch Managed Services B.V. - KVK: 75015439 Kotter 21, 3863ER Nijkerk
De Haan - Interim Management - KVK: 75015439 Kotter 21, 3863ER Nijkerk

Correspondentieadres

Kotter
21,
3863ER
Nijkerk

Kvk-nummer 

75015439

Curator

Vincent van Dijken

Datum uitspraak

18-06-2024

Faillissementsnummer

F.05/24/255

Rechtbank

Rechtbank Gelderland

Rechtercommissaris

mr. J.H. Steverink

Handelend onder de namen

Handelend onder de naam

Baruch Managed Services B.V.

Kvk-nummer

75015439

Gevestigd te

Baruch Managed Services B.V. - KVK: 75015439 Kotter 21, 3863ER Nijkerk
De Haan - Interim Management - KVK: 75015439 Kotter 21, 3863ER Nijkerk

Publicatieberichten

Publicatiedatum

19-06-2024

Publicatiekenmerk

05.gel.24.255.F.1300.1.24

Publicatieomschrijving

Uitspraak faillissement op 18 juni 2024