Faillissement

Maatschap Tandartsen wapenveld

Algemeen

Vestigingsadres

Maatschap Tandartsen wapenveld - KVK: 70640815 Meester Jan van Doesburgstraat 2a, 8191AL Wapenveld

Correspondentieadres

Meester Jan van Doesburgstraat
2,
8191AL
Wapenveld

Kvk-nummer 

70640815

Curator

Corinda Strijkert

Datum uitspraak

14-03-2024

Faillissementsnummer

F.05/24/112

Rechtbank

Rechtbank Gelderland

Rechtercommissaris

mr. J.H. Steverink

Handelend onder de namen

Handelend onder de naam

Maatschap Tandartsen wapenveld

Kvk-nummer

70640815

Gevestigd te

Maatschap Tandartsen wapenveld - KVK: 70640815 Meester Jan van Doesburgstraat 2a, 8191AL Wapenveld

Publicatieberichten

Publicatiedatum

15-03-2024

Publicatiekenmerk

05.gel.24.112.F.1300.1.24

Publicatieomschrijving

Uitspraak faillissement op 14 maart 2024