Faillissement

SC Lemeey B.V.

Algemeen

Vestigingsadres

SC Lemeey B.V. - KVK: 08165959 Apeldoornsestraat 131, 3781PM Voorthuizen

Correspondentieadres

Apeldoornsestraat
131,
3781PM
Voorthuizen

Kvk-nummer 

08165959

Curator

Frans van Oss

Datum uitspraak

10-06-2022

Faillissementsnummer

F.05/22/120

Rechtbank

Rechtbank Gelderland

Rechtercommissaris

mr. J.H. Steverink

Handelend onder de namen

Handelend onder de naam

SC Lemeey B.V.

Kvk-nummer

08165959

Gevestigd te

SC Lemeey B.V. - KVK: 08165959 Apeldoornsestraat 131, 3781PM Voorthuizen

Publicatieberichten

Publicatiedatum

13-06-2022

Publicatiekenmerk

05.gel.22.120.F.1306.1.22

Publicatieomschrijving

Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 10 juni 2022