Corona virus en loondoorbetaling

Corona virus en loondoorbetaling

Het corona virus heeft de nodige consequenties voor u als werkgever. Hoe zit het precies met de loondoorbetaling van bijvoorbeeld een werknemer die arbeidsongeschikt is als gevolg van het corona virus, of de werknemer die geen ziekteverschijnselen heeft maar in quarantaine verblijft of de werknemer die niet kan werken omdat zijn of haar kind niet naar de school of opvang kan?

De zieke werknemer

Een werknemer die besmet is met het corona virus en als gevolg daarvan ziek thuis zit is arbeidsongeschikt. Deze werknemer heeft recht op loon (artikel 7:629 BW). Dit is trouwens ook zo wanneer de werknemer ziek wordt terwijl hij op vakantie is.

De werknemer in quarantaine

En hoe zit het met de werknemer die in quarantaine moet, maar niet ziek is (geen ziekteverschijnselen heeft)? Als deze werknemer thuis kan werken is er geen probleem. De werknemer verricht arbeid en heeft dus recht op loon. Maar wat als deze werknemer niet (volledig) vanuit huis kan werken? Er is hierover nog geen jurisprudentie, maar wij verwachten dat ook deze werknemer recht heeft op loon. Deze loondoorbetaling kan gebaseerd worden op grond van artikel 7:629 (loondoorbetaling tijdens ziekte). De werknemer is dan wellicht medisch gezien niet arbeidsongeschikt, maar verdedigbaar is dat hij juridisch gezien wel arbeidsongeschikt is. Bestaat er geen recht op loondoorbetaling op grond van artikel 7:629 BW, dan kan deze werknemer ons inziens aanspraak maken op loon op grond van artikel 7:628 (geen arbeid, wel loon, tenzij de oorzaak van niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen), dan wel het goed werkgeverschap. Deze door de overheid opgelegde quarantaine is ons inziens namelijk geen oorzaak die voor rekening en risico van de werknemer moet komen.

Het voorgaande zou anders kunnen zijn als een werknemer tegen alle adviezen in naar besmet gebied is vertrokken (waar een negatief reisadvies voor gold) en hij als gevolg daarvan in quarantaine moet. Het standpunt kan dan worden ingenomen dat deze werknemer geen recht heeft op loon. Of dat standpunt stand houdt is helaas ook nog niet duidelijk.

De werknemer die voor zijn of haar kinderen moet zorgen

Dan wordt u als werkgever waarschijnlijk ook nog geconfronteerd met de werknemer die niet kan werken omdat zijn of haar kind niet naar school of de opvang kan. Hiervoor geldt het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Dit verlof is bedoeld om andere opvang te regelen en kan een paar uur tot een paar dagen duren. Duurt het langer, dan is het uitgangspunt dat de werknemer zelf verlof moet opnemen. Dat kan vakantieverlof zijn of onbetaald verlof. Op dit moment worden wij echter geconfronteerd met een hele uitzonderlijke situatie waarvan het de vraag is hoe rechters hier mee om zullen gaan.

Wanneer u vragen heeft over het corona virus en de loondoorbetaling, neemt u dan contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

omvr advocaten blogs

Meer weten of contact op nemen?