Diensten

Terug naar overzicht

Stichting en vereniging

OndernemerHandels- en ondernemingsrecht

OMVR: Advies op maat voor stichting en vereniging

Een stichting wordt over het algemeen opgericht ten behoeve van een goed doel. Een vereniging is een passende rechtsvorm voor sport en belangenbehartiging. De advocaten en het notariaat van OMVR hebben brede ervaring met het oprichten van stichtingen en verenigingen. Wij bieden advies op maat.

Stichting

De meeste stichtingen richten zich op onderwerpen in de cultuursector, de politiek of houden zich bezig met ontwikkelingshulp. Ook in het onderwijs en de zorg komen stichtingen veelvuldig voor. Het notariaat van OMVR heeft de bevoegdheid een stichting op te richten of te ontbinden. Ook het opstellen van statuten gebeurt onder onze supervisie.

Vereniging

De vereniging is een rechtspersoon met een democratische grondslag. Een sportvereniging is daarvan een voorbeeld, maar ook eigenaren van een appartementencomplex zijn verenigd in een zogenoemde Verenigen van Eigenaren. Zoals binnen elk democratisch bestel kan binnen een vereniging onenigheid ontstaan tussen de (bestuurs)leden. Wanneer een dergelijk geschil niet kan worden opgelost via de statuten van de vereniging, dient de rechter uitkomst te bieden.

Maatwerk

De specialisten van OMVR zijn op de hoogte van het wettelijk kader dat geldt voor verenigingen en bieden juridische bijstand, zowel in als buiten rechte. Ook adviseren wij stichtingsbesturen op het gebied van risico-inventarisatie. Specialistisch maatwerk dat uw organisatie versterkt.


Specialisten in stichting en vereniging


Website doorMotivo2018 © Alle rechten voorbehouden