Diensten

Terug naar overzicht

Personen- en familierecht

ParticulierPersonen- en familierecht

OMVR: persoonlijk en betrokken op het gebied van familierecht

Het personen- en familierecht is een zeer uitgebreid rechtsgebied waar vrijwel iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Dit rechtsgebied is van toepassing bij het sluiten van een huwelijk, het aangeven van een geboorte of in geval van echtscheiding. De advocaten en notariaat van OMRV zijn bekend op elk terrein van het personen- en familierecht. In een persoonlijk gesprek besteden wij aandacht aan uw specifieke wensen. We staan u bij met advies zodat u de juiste keuzes kunt maken.

Echtscheiding & ontbinding geregistreerd partnerschap

Het beëindigen van een huwelijk of partnerschap is voor de betrokkenen een pijnlijke gebeurtenis. Het is een emotionele periode waarin veel persoonlijke, zakelijke en financiële beslissingen genomen moeten worden. Deskundige juridische bijstand is noodzakelijk om tot goede afspraken te komen. Naast het tot stand brengen van de echtscheiding dient er vaak nog meer geregeld te worden zoals het opstellen van een ouderschapsplan, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en het beoordelen van de alimentatieaanspraken. De specialisten van OMVR bieden professionele begeleiding. Zo kunt u juridisch op een goede manier uit elkaar.

Kinder- en partneralimentatie

Ouders zijn bij wet verantwoordelijk voor een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. De hoogte van deze bijdrage moet worden vastgesteld wanneer ouders uit elkaar gaan. Ook kan het voorkomen dat de ene partner aan de andere partner een onderhoudsbijdrage verschuldigd is. Wanneer het inkomen of de gezinssamenstelling wijzigt, is het mogelijk deze bijdrage opnieuw te laten berekenen. De specialisten van OMVR bieden advies in het vaststellen van de juiste onderhoudsbijdrage.

Mediation

Een echtscheiding kan in goed onderling overleg worden geregeld. Beide partners laten zich dan gezamenlijk bijstaan door één advocaat die de belangen van beide partijen behartigt. Alle afspraken worden vastgelegd in een convenant. De juridisch en fiscale mogelijkheden en consequenties worden in het gezamenlijke advies meegenomen. Voor deze wijze van afhandeling van uw echtscheiding, beschikt OMVR over specialisten die zijn aangesloten bij de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS).

Samenlevingscontract

Partners kunnen samenleven met of zonder samenlevingsovereenkomst. Een samenlevingsovereenkomst opgesteld door een notaris valt echter aan te bevelen, omdat dit recht geeft op bepaalde pensioenvoorzieningen en belastingvoordelen. Wanneer een samenleving verbroken wordt, heeft dit grote gevolgen voor de betrokken partijen. Wellicht is er inboedel om te verdelen of moeten er afspraken worden gemaakt rond de zorg voor eventuele kinderen. OMVR staat u hierin bij. Wij zijn betrokken bij zowel het aangaan als het beëindigen van samenlevingsovereenkomsten.

Gezag

Normaal gesproken hebben ouders het gezamenlijk gezag over de kinderen die zijn geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook na echtscheiding blijft het gezamenlijk gezag het uitgangspunt. Het kan voorkomen dat een van beide ouders meent dat het gezamenlijk gezag niet in het belang van hun kind is. In dat geval kan verzocht worden om eenhoofdig gezag. Dit verzoek wordt slechts toegewezen wanneer er een risico bestaat dat het kind klem of verloren raakt tussen de ouders. Ook kan het zijn dat ouders een geschil hebben over het ouderlijk gezag, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verhuizing of een medische behandeling. Indien nodig legt OMVR uw geschil aan de rechter voor.  

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Wanneer er sprake is van een ernstige bedreiging van de geestelijke belangen of de gezondheid van een kind, kan de kinderrechter besluiten het kind onder toezicht te stellen. Wanneer dit niet voldoende is, kan om een uithuisplaatsing worden verzocht. De maatregelen zijn voor de ouders en kinderen zeer ingrijpend. De specialisten van OMVR zijn betrokken en bieden begeleiding bij dergelijke procedures.

Erfrecht

Erfrechtelijke geschillen zijn vaak emotioneel. De geschillen zijn doorgaans persoonlijk en daarbij juridisch complex. In deze situaties is het van belang u te laten bijstaan door een juridisch specialist zodat er op de juiste wijze gehandeld wordt. OMVR beschikt over experts die zijn aangesloten bij de Vereniging voor Erfrecht Advocaten (VEAN). Wij denken graag met u mee.


Specialisten in personen- en familierecht


Website doorMotivo2018 © Alle rechten voorbehouden