Diensten

Terug naar overzicht

Intellectueel eigendomsrecht

OndernemerHandels- en ondernemingsrecht

OMVR beschermt uw creativiteit

Intellectueel eigendomsrecht (IE) behandelt de bescherming van alles wat uit de creatieve geest naar voren komt. Sommige van deze rechten ontstaan door creatie zelf of door deze in gebruik te nemen, zoals auteursrecht en handelsnaamrecht. Merken, modellen en octrooien zijn pas beschermd wanneer de bedenker deze registreert. De specialisten van OMVR adviseren over het beschermen en handhaven van uw intellectueel eigendomsrecht.

Strategie

Intellectueel eigendomsrecht begint bij het vastleggen van de exploitatie van uw IE-rechten. Hieronder vallen licenties en andersoortige gebruiksovereenkomsten. In geval van inbreuken stellen wij uw belangen veilig, zo nodig via de rechter. Wanneer blijkt dat uw rechten zijn geschonden -of andersom: u wordt beticht van inbreuk op het intellectuele eigendom van een ander- is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk op de hoogte bent van uw rechtspositie en mogelijkheden om die te beschermen. De advocaten van OMVR bieden hierin bijstand. Samen met u bepalen wij de juiste strategie.

Kosteloos procederen?

Het IE-recht is het enige rechtsgebied waarbij de volledige kosten van een procedure voor rekening komen van de verliezende partij. Het financiële risico van dergelijke procedures is dan ook groter dan dat van andere procedures. De keerzijde is dat dit u als particulier of kleine ondernemer in staat stelt nagenoeg kosteloos te procederen wanneer u het recht aan uw zijde hebt. Het is daarom van belang tijdig bijstand in te roepen wanneer u geconfronteerd wordt met IE-recht. OMVR adviseert in zaken rond intellectueel eigendomsrecht. Zo blijft uw creativiteit van u.


Specialisten in intellectueel eigendomsrecht


Website doorMotivo2018 © Alle rechten voorbehouden