Diensten

Terug naar overzicht

Bouwrecht

OndernemerVastgoed- en overheid

OMVR: Juridische kennis met technisch inzicht

Bouwrecht

Bouwrecht is een specifiek gedeelte van het contractenrecht dat de verhoudingen bepaalt tussen aannemers onderling of tussen aannemers en opdrachtgevers. Aannemingsovereenkomsten en bestekken zijn vaak uitgebreide documenten met veelal aanvullende voorwaarden. Meningsverschillen rond uitvoering, oplevering en garantie zijn binnen de aannemerij aan de orde van de dag. De aannemer dient zich dan goed te kunnen verweren terwijl de opdrachtgever zijn recht dient te kunnen halen. De advocaten van OMVR zijn betrokken. Wij bieden de juridische fundering om tot de juiste uitkomst te komen bij een bouwgeschil.

In de meeste gevallen worden bouwgeschillen beslecht door de gewone rechter. Wanneer bijzonder afspraken zijn gemaakt, is de uitspraak aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Een bouwzaak of een zaak rond arbitrage vereist een advocaat met zowel juridische kennis als technisch inzicht. De advocaten van OMVR zijn op beide vlakken deskundig. Wij werken voor alle sectoren van de aannemerij. Hieronder vallen weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, constructeurs, ingenieurs, sloop- en saneringsbedrijven, architecten, projectontwikkelaars en producenten van bouwmaterialen.

Aanbestedingsrecht

Wanneer de overheid opdrachten wil aanbesteden, is zij verplicht zich te houden aan bepaalde procedures. Vaak gaat het om ingewikkelde procedures. De advocaten van OMVR bieden in deze gevallen helderheid. Wij zorgen ervoor dat de belanghebbende weet waarvoor hij zich inschrijft. Mocht er niet voor zijn inschrijving worden gekozen, dan begeleiden wij hem desgewenst in het traject naar de rechter.

Geschillen in het aanbestedingsrecht worden beslecht voor de voorzieningenrechter (kort geding rechter). De termijnen om een geschil aanhangig te maken zijn kort. Het is daarom van belang tijdig deskundige hulp in te roepen wanneer u problemen ondervindt tijdens een aanbestedingstraject. De advocaten van OMVR beschikken over de ervaring en kennis om dergelijke procedures goed te begeleiden.


Specialisten in bouwrecht


Website doorMotivo2018 © Alle rechten voorbehouden