Diensten

Terug naar overzicht

Bestuursrecht

Ondernemer, ParticulierVastgoed- en overheid

OMVR: Gids op het terrein van bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en burgers. In Nederland heeft het bestuursrecht zich ontwikkeld tot een complex en ingewikkeld systeem. De verzamelde wetten en regels beslaan een boekenkast van vele meters, waarin zowel de burger als de overheid gemakkelijk verdwaalt. De specialisten van OMVR treden op als gids. Het bestuursrecht is ons terrein.

Complex

De complexiteit van het bestuursrecht hangt samen met de inrichting van onze economie en de inrichting van ons land. Het Nederlands grondgebied is beperkt. Om hiermee efficiënt om te gaan en om ervoor te zorgen dat de belangen van burgers en overheden worden gewaarborgd, zijn door de overheid allerlei regels in het leven geroepen. Bestemmingsplannen, provinciale planologische verordening, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn hier voorbeelden van.

Omgevingsrecht

Als burger krijgt u met deze regels te maken op het moment dat u wilt bouwen, ondernemen of wonen. Vaak is hiervoor een omgevingsvergunning vereist. Juist met deze vergunning komt de burger met alle aspecten van het omgevingsrecht in aanraking. Naast het omgevingsrecht bevat het bestuursrecht nog een breed scala van andere gebieden zoals arbeidsomstandigheden, het te werk stellen van vreemdelingen, en allerhande subsidieregelingen. De specialisten van OMVR zijn thuis op deze terreinen.

Duidelijkheid

Regels en jurisprudentie op het gebied van bestuursrecht nemen bijna dagelijks in omvang toe. De advocaten van OMVR blijven continu op de hoogte van veranderende nationale en Europese regelgeving. Wij bezitten de kennis en ervaring om inzicht te krijgen in uw specifieke rechtspositie. Duidelijkheid voor u, dat is ons doel.


Specialisten in bestuursrecht


Website doorMotivo2018 © Alle rechten voorbehouden