Diensten

Terug naar overzicht

Ambtenarenrecht

ParticulierArbeids- en ambtenarenrecht

OMVR: Expertise in ambtenarenrecht

OMVR heeft ruime ervaring op het gebied van ambtenarenrecht. Hoewel dit rechtsgebied enige gelijkenis toont met het arbeidsrecht, kent het afwijkende regels en procedures. De specialisten van OMVR kennen deze procedures als geen ander en bieden deskundig juridisch advies.

Rechtspositieregelingen

Het ambtenarenrecht regelt de rechtspositie van ambtenaren in dienst van de overheid. Hieronder vallen onder meer het rijk, provincies, gemeenten, politie, defensie, ministeries en waterschappen. De rechten en plichten van een ambtenaar zijn veelal vastgelegd in rechtspositieregelingen. Het ARAR voor rijksambtenaren en de CAR-UWO voor gemeenteambtenaren zijn hier voorbeelden van.

Bezwaar

Kenmerkend voor het ambtenarenrecht is dat de ambtenaar bezwaar kan aantekenen tegen besluiten die worden genomen. Tekent de ambtenaar geen bezwaar aan, dan staat het besluit vast en kan dit gevolgen hebben voor de rechtspositie van de ambtenaar. Het is daarom van belang deze besluiten te herkennen en tijdig bezwaar in te dienen. OMVR biedt bijstand bij onder meer aanstelling, beoordelingstrajecten, reorganisatie, ziekte, schorsing en ontslag.

Onderwijs

Ook werknemers in het onderwijs hebben een bijzondere rechtspositie. De rechten en plichten voor deze werknemers zijn veelal vastgelegd in specifieke onderwijsregelingen en hebben raakvlakken met zowel het ambtenarenrecht als het arbeidsrecht. Ook aan werknemers in het onderwijs bieden de advocaten van OMVR bijstand en advies.


Specialisten in ambtenarenrecht


Website doorMotivo2018 © Alle rechten voorbehouden