Bankruptcies

Back to list

Faillissement Kok/De Jong Holding B.V.

Bloemhofweg 2
8072DW Nunspeet
50149733
Corinda Strijkert
27 March 2018
F.05/18/130
Rechtbank Gelderland
mr. A.M.P.T. Blokhuis

Publications


Publication date Publication index Publication details
Publication date: 2018-03-29 Publication index: 05.gel.18.130.F.1300.1.18 Publication details: Uitspraak faillissement op 27 maart 2018
Website byMotivo2018 © All rights reserved