Bankruptcies

Back to list

Faillissement Crimewatch Techniek BV

Oude Telgterweg 171 B
3851EC Ermelo
39078856
Vincent van Dijken
23 February 2016
F.05/16/123
Rechtbank Gelderland
mr. E. Schippers

Operating as


Q & A ADVIES

Publications


Publication date Publication index Publication details
Publication date: 2016-03-02 Publication index: 05.gel.16.123.F.1300.1.16 Publication details: Uitspraak faillissement op 23 februari 2016
Website byMotivo2018 © All rights reserved