Bankruptcies

Back to list

Faillissement Holiday Parken BV

Oude Nijkerkerweg 2 1
3882MA Putten
08110729
Corinda Strijkert
9 February 2016
F.05/16/93
Rechtbank Gelderland
mr. J.S.W. Lucassen

Publications


Publication date Publication index Publication details
Publication date: 2016-02-11 Publication index: 05.gel.16.93.F.1300.1.16 Publication details: Uitspraak faillissement op 9 februari 2016
Website byMotivo2018 © All rights reserved