Bankruptcies

Back to list

Faillissement Aannemingsbedrijf Timmer & Schuur B.V.

Garderenseweg 142
3852NL Ermelo
08064196
Frans van Oss
18 August 2015
F.05/15/687
Rechtbank Gelderland
mr. J.S.W. Lucassen

Publications


Publication date Publication index Publication details
Publication date: 2015-08-21 Publication index: 05.gel.15.687.F.1300.1.15 Publication details: Uitspraak faillissement op 18 augustus 2015
Website byMotivo2018 © All rights reserved