Bankruptcies

Back to list

Faillissement BTB Recycling BV

Fahrenheitstraat 15 19
3846BM Harderwijk
08160240
Frans van Oss
24 March 2015
F.05/15/282
Rechtbank Gelderland
mr. J.S.W. Lucassen

Publications


Publication date Publication index Publication details
Publication date: 2015-03-30 Publication index: 05.gel.15.282.F.1300.1.15 Publication details: Uitspraak faillissement op 24 maart 2015
Website byMotivo2018 © All rights reserved