Bankruptcies

Back to list

Faillissement Bedoma BV

Plein 14
3861AB Nijkerk
Postbus 150
3860AD Nijkerk
32123687
Frans van Oss
28 October 2014
F.05/14/1060
Rechtbank Gelderland
mr. P.F.A. Bierbooms

Publications


Publication date Publication index Publication details
Publication date: 2014-10-31 Publication index: 05.gel.14.1060.F.1300.1.14 Publication details: Uitspraak faillissement op 28 oktober 2014
Website byMotivo2018 © All rights reserved